Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel (2)

Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą (Wj 3,5). Takimi żywymi znakami spotkania z Bogiem są oddani Mu ludzie - kapłani, święci, prorocy. Sam Jezus jest największym znakiem. On mówi o sobie: A oto tu jest coś więcej niż Salomon (Łk 11,31).

 

Znaki te ustanowił sam Bóg, dawał je ludziom Starego i Nowego Testamentu. Prowadzeni przez Mojżesza Izraelici, idąc przez pustynię Synaj, zbuntowali się przeciwko Bogu i Mojżeszowi, zaczęli złorzeczyć. Mojżesz posłusznie wykonał węża na palu, a Izraelitom pozostało tylko posłuszeństwo w

wierze. Każdy, kto uwierzył w daną przez Boga obietnicę i spojrzał na miedzianego węża, chociaż ukąszony, pozostał przy życiu. Zbawiło go posłuszeństwo Słowu Boga.

 

Taki jest właśnie Bóg. Między Sobą i grzesznymi ludźmi stawia znaki, przez które możemy z Nim rozmawiać, otrzymywać pomoc, przebaczenie, ratunek, ocalenie, zdrowie! Z danym przez Boga znakiem związana jest obietnica konkretnych łask oraz warunki, jakie trzeba spełnić, by je otrzymać.

 

Szkaplerz święty jest takim znakiem zbawienia, danym za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, do którego przywiązane są pewne obietnice i zobowiązania. Oto słowa Maryi skierowane do Św. Szymona Stock:

 

Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz Twojego Zakonu. Znak mego braterstwa. Przywilej dla ciebie i Karmelitów. Oto znak zbawienia! Ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego.

 

 

Jak wielki to znak! Jak wielka potęga Tej, która obiecuje! Jak wielka to obietnica: zachowanie od potępienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze i wierne zobowiązanie Maryi wobec nas. Maryja obiecuje nam dopomóc na drodze zbawienia i uświęcenia, oczywiście pod warunkiem, że będziemy z Nią współpracować i współdziałać.

 


Tak! Szkaplerz ma wielką moc, gdyż jest znakiem samej Maryi! Matka Boża wie, że będziemy musieli toczyć walkę z grzechem, ze światem i z szatanem. Wie, że szatan wypowiedział wojnę Jej i Jej potomstwu. Maryja nie usuwa z naszej drogi niebezpieczeństw i konieczności walki, ale pośród tej walki daje nam Szkaplerz święty i swoją obecność jako obronę i ratunek.

 

o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD Dar mojej Matki


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...