Aktualności

Ostatni dzień roku

Serdecznie zapraszmy wszystkich na spotkanie z Jezusem w czasie cichej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy. Rozpoczynamy po Eucharystii o 7:30, a kończymy Pasterką Noworoczną o 23:30 ku czci Theotokos, czyli Świętej Bożej Rodzicielki Maryi na zwieńczenie Oktawy Bożego Narodzenia. Jest to jedno z najstarszych świąt ku czci Bogurodzicy, związane z dogmatem o Bożym Macierzyństwie Maryi, liturgicznie przepięknie podkreślającym tajemnicę Wcielenia, Bożego Narodzenia i wywyższenia ludzkiej natury przez Jezusa - Boga w Maryi i potem w każdym człowieku.

Zapraszamy do dziękowania Bogu za cały ten rok i ufnego oddania Mu siebie w nadchodzącym. Niech Bogurodzica prowadzi nas każdego dnia Nowego Roku 2019!

 

UWAGA! Msza św. 1 stycznia jest sprawowana o 10:00!

 

 

Życzenia na Boże Narodzenie

Niech Jezus, Bóg i Człowiek, błogosławi Wam, drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje naszej wspólnoty.

 

Niech zamieszka przez Wiarę w Waszych sercach.

Niech obdarza Miłością Wasze rodziny.

Niech prowadzi Nadzieją, tych, którzy cierpią.

 

Niech będzie Światłem i Życiem każdego dnia Nowego Roku!

 

Wasze karmelitanki bose z Gniezna

 

PS. Przepraszamy za świąteczne "zniknięcie" z internetu, trochę nam zajęło zlokalizowanie problemu i poproszenie o pomoc!

 

 

Obłóczyny s. Natalii

8.09.2018

 

Wraz z Narodzeniem Matki Bożej, narodziła się nowa siostra w naszej gnieźnieńskiej wspólnocie: s. Natalia Carmen od Matki Miłosierdzia. Z radością patrzymy na Drogę, którą przeszła i którą idzie teraz rozpoczynając nowicjat w Karmelu. Prosimy o modlitwę, aby zgodnie z wolą Jezusa szła ścieżką, którą On dla niej wybrał. Młode siostry mają zazwyczaj najwięcej walk i zmagań, więc tym bardziej potrzebują Waszego wsparcia.

 

 

 

zobacz zdjęcia

 


Nowa siostra Matki Bożej

15 sierpnia 2018 s. Judyta Maria od Serca Jezusa otrzymała habit naszego Zakonu... Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Nie mamy wątpliwości, że Matka Boża sama wybiera i przygotowuje siostry, można powiedzieć, że w każdym naszym powołaniu "maczała palce". Są to niesamowite historie jej matczynej troski.

 

Aby zobaczyć zdjęcia szczęśliwej Oblubienicy Jezusa, kliknij tutaj.

 

 

 

Obłóczyny w Karmelu

13.08.2018

 

"Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska." Rz 1,20

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystej Eucharystii 15 sierpnia o ogdz. 7:30 w intencji Judyty, która tego dnia, na porannej modlitwie, w otoczeniu sióstr przyjmie habit.

 

Wniebowzięcie Matki Bożej jest jedną z ulubinych uroczystości karmelitanek, tego dnia wiele sióstr obchodzi swoje rocznice ślubów, pragnąc przejść wraz z Maryją jej Paschę.

 

Nie zapomnijmy wziąć ze sobą pierwszych plonów ziół, zbóż, kwiatów, owoców i jarzyn. Symbolizują one doskonały owoc jakim jest Maryja - wolna od grzechu i przeniesiona do nieba. Możemy przynosząc je Bogu, przynieść również siebie, z nadzieją, że Jego mocą wydamy owoc wiary, nadziei i miłości.

 

 

 

Sekret bycia najmniejszym - IX dzień nowenny

 

 

15.07.2018

 

 

Odbicie prostoty Maryi w duszach najmniejszych.

 

Maryja jest najczystszym zwierciadłem Słońca Sprawiedliwości, w Niej odbija się cała Trójca Święta, w krysztale Niepokalanej mieni się jedynie blask Trójjedynego Boga. Bóg promieniuje swoją godną uwielbienia doskonałością na małe stworzenia, by mogły podziwiać odblaski Jego piękna, prawdy, sprawiedliwości, miłosierdzia, wielkości. Nieskończona prostota Boga odbiła się w dziewiczej duszy Maryi i naznaczyła Ją swoją nadprzyrodzoną pieczęcią. Maryja jest kryształem odbijającym Bożą prostotę. Wejrzawszy w duszę Maryi, Bóg zobaczył tam jedynie siebie i dlatego tak głęboko się uradował. W Niej mógł podziwiać swoje doskonałości i kosztować swoich słodyczy. Rolą Maryi jest przyjmować do swego Serca dusze najmniejszych dzieci, by upodabniać je do siebie, by przeobrażać je w swego Syna.

 

Matko umiłowana

Czyste zwierciadło odbijające

Nieskończoną prostotę

Przenajświętszej Trójcy,

Która wejrzawszy na Ciebie,

Mogła zachwycić się

Blaskiem swego własnego życia

Racz uczynić na s tak małymi,

Tak głęboko ukrytymi w Twoim Sercu,

Byśmy mogli całkowicie zanurzyć się

W Twojej prostocie.

Racz sprawić,

Byśmy już tu na ziemi,

Mogli promieniować na inne dusze

Wiązką światła Bożych doskonałości,

Dzięki pokornej przejrzystości,

Która uczyni nas kanałami prostoty

Przedwiecznego.

 

/Maria de Fiesole/

 


 

Sekret bycia najmniejszym - VIII dzień nowenny

 

 

14.07.2018

 

 

Życie modlitwy najmniejszych w Sercu Maryi.

 

Życie najmniejszych w Sercu Maryi powinno być nieustanną modlitwą, życiem czystą miłością, życiem czerpanym z czystej miłości Matki. By mieć udział w pełni życia trzeba wcześniej pozwolić zamknąć się w Sercu Matki. Dziecko, które nie byłoby dostatecznie małe, by dać się kształtować w łonie swej matki, nie pozostawałoby w nieprzerwanej relacji z nią. Tymczasem życie w Maryi zakłada nieustanną relację między Matką a dzieckiem, ścisłe złączenie maleńkiego dziecka z Jego Rodzicielką, od której otrzymuje wszystko. Modlitwa nie polega na wpatrywaniu się, lecz na życiodajnym kontakcie będącym sine qua non rozwijającego się życia. Dziecko w łonie Matki praktycznie nic nie widzi, jego wiara spowita jest ciemnością, jego oczy nie są jeszcze dostatecznie ukształtowane, czy też nie są jeszcze otwarte. Światłość Bożą ujrzą dopiero po przybyciu do Królestwa chwały. Dusze najmniejsze żyją w bezpiecznym schronieniu w duchowym ogrodzie Serca Matki. Życie Najświętszej Maryi Panny na ziemi było życiem wiary ogołoconej, które tak bardzo przypominało w tym nasze. Nigdy nie słyszano, by ktoś mówił o ekstazach Maryi. W Jej duszy panowała doskonała równowaga i harmonia.

 

Matko umiłowana

Matko pięknej miłości

Która żyłaś w nieustannej, miłosnej

I żywej łączności z Tym,

Który jest życiem, twoim życiem,

Pozwól, byśmy przez Ciebie i w Tobie

Zostali włączeni w odwieczny

Strumień życia Bożego,

Dzięki ukryciu w Tobie.

Sama racz być życiem naszego życia

Miłością naszej miłości,

Byśmy przez Twoją nieustanną

Łączność z Trójjedynym Bogiem

Coraz ściślej jednoczyli się z Jego wolą,

Która przez Ciebie wypełnia się w naszym życiu.

 

 

/Maria de Fiesole/

 

 

 

Sekret bycia najmniejszym - VII dzień nowenny

 

 

13.07.2018

 

 

Radość Maryi w duszach najmniejszych.

 

Jakim sposobem możemy stać się radością naszej Matki? Jak sprawić, że ujrzy w swoich najmniejszych dzieciach rysy umiłowanego Syna? Należy pragnąć żyć w Niej, by Maryja mogła kształtować nas w swoim sercu, z którego może się zrodzić jedynie świętość. Miarą Jej macierzyńskiej radości względem nas będzie miara naszego upodobnienia się do Chrystusa. Tylko Ona z pomocą Ducha Świętego może dokonać tego boskiego dzieła, które przerasta ludzkie siły. Każdy zatem z nas może stać się przyczyną macierzyńskiej radości Maryi, poddając się wewnętrznemu działaniu umiłowanej Matki swojej duszy. Radością naszej umiłowanej Matki jest więc kształtowanie swoich najmniejszych dzieci, w taki sposób, by osiągnęły stan, jaki Przedwieczny przewidział dla nich w swoim zamyśle. Trzeba jednak, by dzieci zechciały być uległe, podatne, radosne i bierne w Jej matczynym Sercu. Maryja może uczynić z nich arcydzieło jakim Bóg pragnie je mieć tylko wówczas gdy znajdzie w ich duszach głęboką wewnętrzną dyspozycje. Maryja nie może niczego uczynić bez naszej zgody, tak bardzo szanuje naszą wolność. Czyż można nie pragnąć stać się dla Maryi "dodatkową radością" podobnie jak ci, którzy stają się Jej "dodatkowym człowieczeństwem"?

 

Matko umiłowana

Arcydzieł spełnionej świętości

Blasku odbijający prostotę Trójcy Świętej

Doskonałe podobieństwo Słowa Wcielonego

Syna Ojca i twego Syna,

Racz sprawić byśmy pragnęli trwać bierni

I podatni na kształtowanie

W Twoim macierzyńskim sercu,

Byśmy pozwalali Ci

Dokonać w nas dzieła świętości

Które Twoja matczyna miłość pragnie

Dla każdej z naszych dusz.

Tym samym staniemy się przyczyną

Twojej stopniowo rosnącej radości

Z naszego nieustannego przeobrażania się

W Twojego jedynego, umiłowanego Syna,

Aż do tego stopnia, że On sam będzie

Miłował Cię w naszych sercach

A Ty, Matko, rozpoznając Go

W naszych duszach

Będziesz mogła miłować tylko Syna

Ku pomnożeniu Twej macierzyńskiej łaski

Bycia Matką wszystkich świętych.

 

 

/Mare de Fiesole/

 

 

 

Sekret bycia najmniejszym - VI dzień nowenny

 

 

12.07.2018

 

 

Milczenie Maryi w duszach najmniejszych.

 

Kiedy Jezus darzy jakąś duszę szczególną miłością daje jej swoją Matkę, podobnie jak dał Ją swemu umiłowanemu uczniowi, Janowi. Pozwala takiej duszy wejść do zapieczętowanego ogrodu wzajemnej miłości Matki i Syna. Maryja jest dla jej umiłowanego Syna łonem pełnym słodyczy i kiedy Jezus postanawia wprowadzić do serca swej Matki jakąś duszę, oznacza to, że pozwala jej już na ziemi kosztować czegoś ze słodyczy nieba. Co więcej, uzdalnia taką duszę do tego, by ona sama, w Maryi, stała się Jego słodyczą i radością. Dusza wchodzi do ziemi obiecanej, w której jej "wybrani" cieszą się obfitością życia i rozkoszami miłości. Gdy Jezus wprowadzi duszę do serca Maryi daje jej współudział w Jej radościach i boleściach, a także w tajemnicy Jej milczenia. Prawdziwa pełnia wyraża się bowiem przez milczenie. Dusza wprowadzona przez Jezusa w tajemnicę miłości Matki i Syna zostaje też z pewnością wprowadzona w milczenie Maryi, w owe bezdenne głębiny, w których Maryja odkrywa przed swoimi najmniejszymi to, co sama kontemplowała oczyma wiary w czasie swojego życia na ziemi. Im bardziej dusza jest zatopiona i zanurzona w Maryi tym głębiej uczestniczy w Jej niezmąconym milczeniu, które było niczym pieczęć Trójcy Świętej wyciśnięta na życiu Córki, Matki i Oblubienicy. Maryja została Matką Boga jedynie po to, by stać się kielichem bez dna, do którego spłynęła cała Krew Odkupiciela, tak, aby żadna Jej kropla nie została utracona. Milczenie Maryi jest krainą, która otworzyła nigdy niewysychające źródła Krwi tryskającej z krzyża i obficie spływającej na dusze, aż do końca świata.

 

O Matko umiłowana

Któraś ofiarowała Miłości Wcielonej

Swoją dziewiczą i bezdenną

Zdolność milczenia,

Aby Twoje bezgraniczne współodczuwanie

Mogło być równie ukryte i osłonięte tajemnicą

Jak męka Twojego umiłowanego Syna,

Racz wprowadzić nas

W głębiny Twojego milczenia,

Abyśmy mieli udział w przepaści

Twojego współodczuwania.


 

/Marie de Fiesole/

 

 

Sekret bycia najmniejszym - V dzień nowenny

 

 

11.07.2018

 

 

Maryja wzbudza w swoich dzieciach ogromny głód Eucharystii i przemienia dusze eucharystyczne w samego Jezusa, pomagając, by ich Komunie coraz bardziej jednoczyły je z Bogiem. Podczas każdej Komunii Świętej dusza przyjmująca Jezusa może ofiarować Mu Jego Matkę. W każdej Komunii dusza spożywająca Hostię może też powiedzieć Maryi: "Raduj się z ponownego Wcielenia Jezusa w mojej duszy". Oto cudowna wymiana darów sprawiająca, że niebo i ziemia mogą nieustannie łączyć się ze sobą. Najlepszym sposobem stania się najmniejszym jest przyjmowanie Komunii Świętej wprowadzającej w dusze obecność Najwyższego, który zechciał być najmniejszym. Usza taka nieustannie zatraca się i zatapia w oceanie uniżenia, w którym także Bóg zechciał się ukryć, by tym sposobem łatwiej nas do siebie przyciągnąć.

 

Bóg tak głęboko pochylił się nad naszą nędzą, iż nauczył tę nędzę nigdy się nie zniechęcać, lecz stawać się przedmiotem Jego miłosierdzia i polem działania miłosierdzia. Bez Maryi nie byłoby Eucharystii. Z Jej łona wyszły promienie sakramentu, "słońca", w zadziwiający sposób oświecający i ogrzewający ludzi. O błogosławiona Niewiasto, w Twoim przeczystym łonie Chleb niebieski został wypieczony w Ogniu Ducha Świętego.

 

O Matko spełniona w miłości eucharystycznej

I przemieniona w najprawdziwszą hostię,

Którą wieczny Kapłan ofiarowuje Ojcu

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej,

Racz przemienić nas w małe hostie,

W których coraz bardziej

Będzie widoczny Jezus,

Które będą coraz bardziej promieniowały

Jego życiem na inne dusze,

Które będą coraz bardziej konsekrowane

I złączone z kapłaństwem Chrystusa

I Twoim jednocześnie.

 

 

/Maria de Fiesole/

 

 


Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...